SMOLKA, Z. Silová duktilita asfaltových pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dašek, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Coufalík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 97639