REMEŠ, H. Trvanlivost a sanace vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Žižková, Nikol

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fridrichová, Marcela

Navrhovaná známka

Kolář,, Karel

Navrhovaná známka

Steuer, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 77478