KOS, O. Obnova hesel v distribuovaném prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hranický, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 96331