VYSTAVĚL, V. Silniční most na komunikaci III/0462 přes dálnici D46 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pešek, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Balázs, Ivan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 141780