JARKOVSKY, K. Systém pro sledování aktivit programátora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruttkay, Ladislav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koutný, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25863