MUTŇANSKÝ, F. Vizualizace algoritmů pro plánování cesty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 128055