PINTÉROVÁ, R. Millenial#SURVIVAL#BlackMagic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zálešák, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mazanec, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 109840