HALAŠKA, P. Open Document Format pro přenos dat z IS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kužela, Alois

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jaša, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25359