KARKOŠKA, J. Marketingové procesy ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pavlišta, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 87670