ŠČEŠŇÁK, V. Automatické rozpoznávání a zpracování faktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88706