NĚMCOVÁ, Z. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 41398