TŮMOVÁ, H. Křehká linie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kovanda, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72409