VONDRUŠKA, L. Hardwarové předzpracování paketů pro urychlení síťových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mikušek, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25534