BARÁK, L. Pavilon F Základní školy ve Šlapanicích – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 141970