VALÍK, J. SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maar, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 136291