ŠEVČÍK, M. Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulec, Luděk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kvíčalová, Martina

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54693