BOJANOVSKÝ, J. Spalování tuhých paliv v rotační peci a vliv jejich složení na tvorbu znečišťujících látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Máša, Vítězslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jegla, Zdeněk

viz posudek v pdf

Navrhovaná známka

Puchýř, Radim

viz posudek v pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 146581