ŠOMLO, I. Transformace kódů aplikovaná pro dekompilaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bidlo, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15186