HAJKR, R. Vzduchotechnika ve výrobní hale [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rubina, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120811