HORNICKÝ, P. Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25578