JAVOŘÍK, E. Organizace projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šopík, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120860