VYVIAL, P. Statická analýza Java programů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křena, Bohuslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hýsek, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25259