MARŠOUN, J. Bytový dům ve Vlašimi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Průša, David

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121191