SPÁČIL, P. Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42520