POUZAR, M. Rodinný dům Slunečná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 114313