ORMANDY, A. Infrastruktura pro testování a nasazování v oblasti kontejnerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Turoňová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 122156