TALLMAYER, D. Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kotek, arch Jakub

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 136290