LUONG, Q. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Brukner, Bohuslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kervitcer, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121188