SCHLÉGER, R. Mobilní aplikace pro sledování a sdílení polohy cyklistů na mapě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hynek, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145419