SVOBODA, J. Nekonvenční zdroje jaderné energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Katovský, Karel

posudek je vložen v samostatném souboru PDF

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Zlámal, Ondřej

posudek je součástí přiloženého souboru PDF

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 65968