NAVRÁTIL, R. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Jelínek, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Struhala, Karel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121200