HYÁNKŮ, A. Architektonická studie sportovního areálu cyklistického stadionu Favorit Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 146019