POLÁCHOVÁ, M. Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120966