PLOCEK, R. Klasifikace rootkitů a jimi používaných technik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Křoustek, Jakub

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79602