KAMENSKICH, J. ge137989 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 84221