BAŘÁK, H. Interpretace varhanní hudby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Malý, Břetislav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Daněk, Josef

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 109861