WEBER, J. Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120906