PRŮŠA, T. Způsoby testování desek plošných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Viz příloha

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Urbanec, Tomáš

Student si vybral téma testování desky plošných spojů, která se dvěmi speciálními konektory připojuje k jednodeskovému počítači. V práci je dopodrobna rozebráno, která periferie je připojena na daný pin, při počtu 2*140 pinů je to většina textu. Dále jsou v práci navrženy metody testování napětí, proudu a napájecích pinů. Všechny průběhy testů jsou popsány slovně, přičemž tabulky by byly mnohem přehlednější. Pro každý pin je nutné dohledávat, jestli jsou testem pokryty všechny možnosti chování a chyb. U každého typu pinu je poté uvedeno blokové řešení příslušného testeru. Tím předložená práce končí. Chybí rozbor dalších potřebných částí testeru, jako je napájecí část, řídicí část, pravděpodobně významnou částí měl být návrh vhodných multipexerů atd. Návrh celkového schéma obvodu i DPS není uveden. Realizační část požadovaná v zadání naprosto chybí, pochopitelně schází také praktické výsledky měření na testované desce atd. Práce tak skončila na úrovni semestrálního projektu 2.

Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 66956