KRATOCHVÍL, M. Bluetooth dálkový ovladač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Škarvada, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25331