SLAVÍK, R. Detektor obličejů pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Láník, Aleš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42514