MARTINÁK, O. Správce souborů ve 3D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sumec, Stanislav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 14964