VRABLOVÁ, S. Studium objemových změn polymercementových malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižková, Nikol

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlmajer, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 97756