ŠPAČKOVÁ, E. Multifunkční objekt v Českých Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilgr, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 95699