PRŮDEK, D. Vývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 145431