STRIGIN, V. Bytový dům s polyfunkcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Brukner, Bohuslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Borák, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 143277