BALUCH, M. Kresba jako médium [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lastomirský, Ján

Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 84181