ZEZULKA, J. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Radek

Jiří Zezulka se zabývá parcelou, která je aktuálně vyasfaltovanou prázdnou plochou uprostřed vnitrobloku. V prvních dvou patrech svého návrhu zachovává funkci parkování, kterou doplňuje o možnost pořádání kulturních akcí s potřebným zázemím, a v horních patrech se nachází bydlení. Všechny funkce se mohou v průběhu času měnit a flexibilně se promíchávat mezi sebou. Vzniká tak městský hybrid – když Le Corbusier mluvil o stroji na bydlení, tak Jiří Zezulka předkládá pomyslný stroj na město. Je škoda, že některé momenty (např. pavlače a atrium, které jsou jakýmsi vnitřním náměstím) nejsou přesvědčivěji odprezentovány a působí ještě trochu nedotaženým dojmem. Celková grafická a estetická úroveň práce je na vysoké úrovni včetně velice dobře zvládnutého konstrukčního detailu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Jiří Zezulka má k práci poctivý a zodpovědný přístup. V procesu navrhování vše systematicky vyhodnocuje a následně dělá racionální rozhodnutí. Proces práce byl tedy velice plynulý a bezproblémový.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Zhoř, Přemysl

Bakalářská práce je na vysoké úrovni. Samotný objekt je sebevědomou odpovědí na otázky, jak přistupovat k tématům zahuštění center měst, stavění ve vnitrobloku a vytvoření kvalitního bydlení s komunitním charakterem. Projekt na tyto témata přináší výrazově silné a kvalitní řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor se v projektu věnuje otázkám řešení bydlení ve městě, zahuštění centra a krize parkování v městském prostoru. Koncept vhodně a sebevědomě pracuje s danou urbanistickou situací a doplňuje zahuštěný prostor vnitrobloku. Na kombinaci problémů reaguje sebevědomým návrhem, který přináší řešení a vytváří z dané lokality atraktivnější prostor.
Provozní řešení B Autorovo rozhodnutí vytvořit koncept centrální pavlače jako sdíleného prostoru je jednou ze správných cest pro vytvoření moderního bydlení v současném městě. Velkorysé sdílené plochy vytváří potenciál pro vznik komunitního života jeho obyvatelů. Na snadě by mohl být další rozvoj polosoukromých prostorů v rámci pavlače. Představená typologie bytů nabízí standardní řešení, které však postrádá více inovativní přístup, jenž by více propojoval interiér bytu s prostorem pavlače a mohl tak umocnit kvalitu bydlení a komunitní život rezidentů. Naopak návrh velice dobře pracuje s myšlenkou prodloužení vnitřního prostoru bydlení směrem do exteriéru skrze velkorysé plochy teras a balkonů.
Technicko konstrukční řešení B Technické řešení je dostatečně graficky i textově vyjádřeno a popsáno a nabízí předpoklad pro kvalitní fungování. Zvolené konstrukční řešení je funkční a odpovídá potřebám a tvaru objektu.
Architektonické řešení B Výraz stavby v dané struktuře je sebevědomý a odvážný. Svou hmotou správně doplňuje a reaguje na urbanistickou strukturu vnitrobloku. Vertikální členění na sokl a horní část je architektonicky srozumitelné a čitelné, a zároveň je správně propsáno do vnitřního programu domu.
Formální úroveň A Autor prezentuje projekt na kvalitní grafické úrovni. Autor se v úvodu dostatečně věnuje analýzám a bere v úvahu širokou škálu východisek, která formují konečný návrh a jednotlivá rozhodnutí. Čtení všech výkresových podkladů je jednoduché.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 151536