HANÁČKOVÁ, M. Energeticky úsporná budova veterinární ordinace Hřivínův Újezd [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Wierzbická, Helena

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaščáková, Alena

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 143430