JEDZOKOVÁ, P. Rozhledna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Balázs, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pešek, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 141772