BARTOŠEK, V. Společné plánování výrobního procesu v logistické síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 41374